ถ่ายรูป รับปริญญา มข. 2561

ถ่ายรูป รับปริญญ…

ถ่ายรูป รับปริญญา น้องกี้ ม.ขอนแก่น

ถ่ายรูป รับปริญญ…

ถ่ายรูป รับปริญญา น้องแจน ม.ขอนแก่น

ถ่ายรูป รับปริญญ…

ถ่ายรูป นอกรอบ รับปริญญากลุ่มน้องๆเอกภาษาจีน ม.ขอนแก่น

ถ่ายรูป นอกรอบ ร…

ถ่ายรูป รับปริญญา น้องเฟรม ม.ขอนแก่น

ถ่ายรูป รับปริญญ…

ถ่ายรูป นอกรอบ รับปริญญา น้องฝน ม.ขอนแก่น

ถ่ายรูป นอกรอบ ร…

ถ่ายรูป รับปริญญา น้องอัน จุฬาฯ

ถ่ายรูป รับปริญญ…

ช่างภาพ ถ่ายรูป นอกรอบ รับปริญญา

นอกรอบหมู่ น้องๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

นอกรอบหมู่ น้องๆ…

รับปริญญา รามคำแหง 2560

ถ่ายรูป รับปริญญา รามคำแหง 2560

ถ่ายรูป รับปริญญ…

รับปริญญา รามคำแหง 2560

ถ่ายรูป รับปริญญา คุณหยก ม.ราม

ถ่ายรูป รับปริญญ…